Podporuje mojeID

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky internetového obchodu.

Tyto obchodní podmínky jsou platné do odvolání nebo okamžiku vydání nových obchodních podmínek. Aktuální a platné znění obchodních podmínek je vždy veřejně k dispozici právě zde.

Vytvoření objednávky

Objednávka je k dalšímu zpracování přijata automatickým systémem elektronického obchodu prodávajícího na základě řádně vyplněné a odeslané elektronické objednávky odeslané kupujícím do systému elektronického obchodu prodávajícího. Kupující vyplněním a odesláním elektronické objednávky do systému elektronického obchodu prodávajícího dává najevo svou vůli zakoupit v objednávce specifikované spotřební zboží nabízené prostřednictvím elektronického obchodu prodávajícího. Kupujícím odeslaná elektronická objednávka je návrhem kupní smlouvy s plněním podle dispozic uvedených ve své objednávce. Každá odeslaná objednávka má od systému elektronického obchodu automaticky přiděleno své jedinečné ID - číslo objednávky. Odesláním řádně vyplněné elektronické objednávky do systému elektronického obchodu prodávajícího dává kupující najevo, že bere na vědomí platné obchodními podmínky prodávajícího a jsou mu známá veškerá zákonná práva i povinnosti vyplývající z následného plnění návrhu kupní smlouvy prodávajícím.
Není-li tedy určeno jinak, vzniklé obchodní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím - spotřebitelem, se řídí těmito obchodními podmínkami a zejména občanským zákoníkem ( zákon č. 40/1964 Sb.) a dále zákona na ochranu spotřebitele ( zákon č. 634/1992 Sb. ).
Není-li určeno jinak, vzniklé obchodní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím - podnikatelem, se řídí těmito obchodními podmínkami a dále platným zněním obchodního zákoníku ( Zákon č. 513/1991 Sb. ).
Za podstatné podmínky takto vzniklé kupní smlouvy se považuje celý obsah objednávky - přesná specifikace vybraného zboží a objednaného počtu kusů, jednotková i celková cena objednaného zboží, zvolený způsob dopravy včetně její ceny, doručovací adresa i veškeré kontaktní údaje zákazníka.

Storno vytvořené objednávky

Storno objednávky ze strany kupujícího:
Protože vytvořená objednávka je pro obě smluvní strany závazná, není možno objednávku pouze jednostranně ze strany kupujícího bez objektivních důvodů vypovědět. Kupující má však právo kdykoliv před odebráním objednaného zboží prodávajícího o storno vytvořené objednávky požádat. V souvislosti s plněním objednávky však již mohly prodávajícímu vzniknout objektivní a prokazatelně vynaložené náklady (zejména balení a expedice včetně marné dopravy zboží k zákazníkovi) a bez uhrazení objednaného zboží i případné dopravy tak prodávajícímu vzniká škoda, kterou je kupující povinen na žádost prodávajícího uhradit (upozorňujeme na skutečnost, že uhrazení takto vzniklé škody může být i exekučně vymáháno). Za objektivní důvody k jednostrannému stornu objednávky ze strany kupujícího je považováno zejména nedodání zboží prodávajícím ve sjednaném termínu apod., vždy je však třeba dohody obou smluvních stran.

Storno objednávky ze strany prodávajícího:
Storno objednávky je možné zejména pokud objednané zboží je dlouhodobě skladově nedostupné nebo se již nevyrábí, prodávající není z objektivních důvodů schopen v dohodnutém termínu zboží zajistit, zboží se v požadovaném provedení již nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena v neprospěch prodávajícího apod. Také v případě zjištění jakýchkoli nesrovnalostí v zadání identifikačních údajů zákazníka může být plnění objednávky až do doby věrohodného ověření údajů buď dočasně pozastaveno nebo v krajním případě i bez jakékoli náhrady může být objednávka i stornována. V případě, že tato nepředvídatelná situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem vyrozumění o tomto stavu a případné dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka neprodleně převedena zpět na jeho účet nebo adresu.

Odstoupení od kupní smlouvy

V souladu s § 53 odst. 7) zákona č. 40/1964Sb. v platném znění máte jako koncový spotřebitel právo v případě, že smlouva byla uzavřena při použití prostředků komunikace na dálku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí plnění. Je na místě však současně upozornit, že prodávající má dle § 53 odst. 10) zákona č. 40/1964Sb. v platném znění právo na náhradu vynaložených nákladů spojených s vrácením zboží. Doporučujeme Vám tedy ve vlastním zájmu zboží vrátit v takovém stavu, v jakém Vám bylo na základě plnění kupní smlouvy prodávajícím dodáno a to včetně všech originálních dokladů.
Ve vlastním zájmu vracené zboží posílejte pokud možno doporučeně s dodejkou a pojištěné nejméně v nominální hodnotě posílaného zboží, dále upozorňujeme zákazníky, že doporučeně neznamená na dobírku! Jakákoli nevyžádaná dobírková pošta není a nebude přebrána!

Dodací podmínky

Dodávka objednaného zboží je realizována podle dispozic vytvořené objednávky, vždy však v závislosti na aktuální skladové dostupnosti vybraného zboží a provozních možností prodávajícího ( např. na Vánoce nelze pochopitelně předpokládat stejnou skladovou dostupnost zboží i rychlost expedice ). Zboží je expedováno vždy v co nejkratším možném termínu, podle času vytvoření objednávky je ve většině případů zboží expedováno ještě v den uskutečnění objednávky. Ve výjimečných případech však může být dodací lhůta delší ( zejména pokud je objednávané zboží skladově nedostupné, jedná se o doprodej apod. ), orientační skladová dostupnost je vždy u každého zboží uvedena a je v zájmu zákazníka si skladovou dostupnost u prodejce v případě potřeby předem ověřit. Místo dodání zboží se realizuje na základě dispozic uvedených v objednávce a za splněnou dodávku se považuje dodání objednaného zboží na místo uvedené v objednávce. Součástí dodávky není případná instalace zboží. Doprava na adresu dodání je zajištěna prodávajícím na náklady kupujícího v souladu s objednaným způsobem dopravy. Zásilka vždy obsahuje zboží podle dispozic v objednávce, daňový doklad a záruční list.

V případě nejasností nás kontaktujte v pracovní době na tel.: , nebo písemně na info@prenagol.cz. Odpovídáme v rámci možností během pracovní doby, zpravidla do 24 hodin.